Objave

A. Kulturni svetniki in kanonizacija. Uredil Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Marijan Dović: O kulturnih svetnikih in kanonizaciji: uvod

I

 1. Marijan Dović: Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model
 2. Jernej Habjan: Od kulture svetnikov do svetnikov kulture: svetnik in literat med življenjem in delom
 3. Jola Škulj: Vloga nacionalnega, kozmopolitizem in kanonizacija
 4. Miran Špelič: Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes
 5. David Movrin: Evropska hagiografija med Bogom in narodom

II

 1. Marko Marinčič: Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: Enij, Vergilij, Petrarka, Prešeren
 2. Martina Ožbot: »La questione della lingua« in kanonizacija nekaterih italijanskih klasikov
 3. Irena Samide: Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova kanonizacija na Slovenskem
 4. Miha Javornik: Od ideologizacije do ideologizacije na primeru Aleksandra S. Puškina

III

 1. Marina Protrka Štimec: Očetje književnosti in otroci časa: spominske slovesnosti v produkciji začetkov hrvaške nacionalne književnosti
 2. Marija Šarović: Kulturne ikone 19. stoletja v Srbiji
 3. Bojan Baskar: Njegoš med dvema svetništvoma: slavljenje nacionalnega pesnika in vladarja ob dvestoti obletnici njegovega rojstva

IV

 1. Božidar Jezernik: Slovenska narodna prebuja in »velmožje«
 2. Marko Juvan: Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer
 3. Alenka Koron: Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o Prešernu
 4. Andraž Jež: Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik?
 5. Mira Miladinović Zalaznik: Razvoj grofa Antona Aleksandra Auersperga in naša podoba o njem
 6. Monika Deželak Trojar: Kanonizacija Antona Martina Slomška v verskem in kulturnem kontekstu
 7. Luka Vidmar: Gaudí in Plečnik: od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije
 8. Urška Perenič: Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje: literarne ulice v ožjem središču Ljubljane

* Objavljeno z dovoljenjem Založbe ZRC. Na voljo je tudi celotna knjiga v pdf.

 

B. »National Poets and Romantic (Be)Longing«. Uredil Marijan Dović. Tematski sklop v reviji Arcadia 52.1 (2017).

 1. Marijan Dović: National Poets and Romantic (Be)Longing: An Introduction
 2. Marko Juvan: The Aesthetics and Politics of Belonging: National Poets between “Vernacularism” and “Cosmopolitanism”
 3. Sándor Hites: Rock the Cradle: Making Petőfi a National Poet
 4. Dimitar Kambourov: Hristo Botev: Ekstasis of Non-Belonging and Route to Modernity

* Članka Dovića in Juvana sta objavljena z dovoljenjem založbe De Gruyter.

C. Marijan Dović, Jón Karl Helgason: National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe. Leiden, Boston: Brill, 2017.

PART I: TOWARDS A THEORY OF CULTURAL SAINTHOOD

PART II: NATIONAL POETS FROM THE EUROPEAN PERIPHERY: TWO CASE STUDIES

 • Chapter Four: “Glory to Prešeren!” Canonizing a Paradigmatic Cultural Saint
 • Chapter Five: “I Sensed Your Desire for Your Home”: Postulators of the Memory of Jónas Hallgrímsson
 • Epilogue
 • Bibliography
 • Index of Names

* Predgovor, uvod in tretje poglavje knjige v pdf obliki so objavljeni z dovoljenjem založbe Brill.

D. Marijan Dović: Prešeren po Prešernu: Kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

Predgovor

I. NACIONALNI PESNIKI IN KULTURNI SVETNIKI V EVROPSKIH LITERARNIH KULTURAH

 • Nacionalni pesniki, kulturni svetniki, kanonizacija
 • Komemorativni kulti literatov: pogled nazaj
 • Stoletje nacionalnih pesnikov
 • Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model

II. KANONIZACIJA FRANCETA PREŠERNA V SLOVENSKI LITERARNI KULTURI

* Predgovor, sklepno poglavje in angleški povzetek v pdf obliki so objavljeni z dovoljenjem založbe LUD Literatura.

E. Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood.

Uredila Marijan Dović in Jón Karl Helgason. Leiden, Boston: Brill [v pripravi za zbirko »National Cultivation of Culture«].

F. Enciklopedični članki članov projektne skupine o slovenski literarni kulturi za ERNiE  (Encyclopedia  of Romantic Nationalism in Europe).

DOVIĆ, Marijan. Commemorations, festivals: Slovene. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-160891. [COBISS.SI-ID 39457069]

DOVIĆ, Marijan. Jurčič, Josip. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-158697. [COBISS.SI-ID 39456301]

DOVIĆ, Marijan. Publishing ventures / periodicals: Slovenia. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-159497. [COBISS.SI-ID 39456813]

DOVIĆ, Marijan. Trdina, Janez. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-159130. [COBISS.SI-ID 39456557]

JUVAN, Marko. Prešeren, France. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-158972. [COBISS.SI-ID 39461421]

KORON, Alenka. Libraries, archives: Slovenia. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-159816. [COBISS.SI-ID 39792173]

VIDMAR, Luka. Jakopič, Rihard. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158674. [COBISS.SI-ID 40333357]

VIDMAR, Luka. Kopitar, Jernej. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158735. [COBISS.SI-ID 40333613]

VIDMAR, Luka. Linhart, Anton. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158787. [COBISS.SI-ID 40333869]

VIDMAR, Luka. Plečnik, Jože. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158962. [COBISS.SI-ID 40334125]

G. Druge objave sodelavcev projekta (2014–2017)

BASKAR, Bojan. Njegoš na Jadranu: kaj imata črnogorski nacionalni pesnik in njegovo “gorsko zatočišče” opraviti z Mediteranom?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2016, 56, št. 1/2, str. 14-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 61051490]

DOVIĆ, Marijan. “Český Prešeren”: slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 1, str. 163-173. [COBISS.SI-ID 37795373]

DOVIĆ, Marijan. “Every monument erected by a nation to its greats is erected to the nation itself”: Vodnik, Prešeren and the nationalization of the Carniolan capital’s topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 27-41, doi: 10.1007/s11059-013-0218-5. [COBISS.SI-ID 37748525]

DOVIĆ, Marijan. Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. Máche. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 253-262. [COBISS.SI-ID 38185517]

DOVIĆ, Marijan. Prešeren 1905: ritual afterlives and Slovenian nationalism. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.), RIGNEY, Ann (ur.). Commemorating writers in nineteenth-century Europe : nation-building and centenary fever. New York (N. Y.); Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, str. 224-249, ilustr. [COBISS.SI-ID 37869869]

DOVIĆ, Marijan. Venerating poets and writers in Europe, From hero cults to nineteenth-century nationalist commemoration. Studies on National Movements, ISSN 2295-1466, 2015, vol. 3, str. 1-32. http://snm.nise.eu/index.php/studies/article/view/0307a/pdf. [COBISS.SI-ID 40751405]

HABJAN, Jernej. Novel fiction, newspaper reality. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2016, vol. 43, no. 2, str. 461-471, doi: 10.1007/s11059-016-0356-7. [COBISS.SI-ID 40589101]

HABJAN, Jernej. Slovenian sociology of literature and Slovenian national poet : France Prešeren between the partisans, dissidents and theorists. Slavica Tergestina, ISSN 1592-0291, 2016, 17, str. 126-146. [COBISS.SI-ID 40717357]

HABJAN, Jernej. Regény és fikció, újság és valóság. Literatura, ISSN 0133-2368, 2015, 4, str. 331-338. [COBISS.SI-ID 39265069]

HABJAN, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017], str. 26. [COBISS.SI-ID 41231917]

HABJAN, Jernej. La littérature comme dialogue et/ou politique : Shakespeare et le choix forcé entre humanisme et multiculturalisme. V: GAUDEZ, Florent (ur.). Les frictions créatives art-politique. T. 3, L’art, le politique et la création, (Collection Logiques sociales, Série Sociologie des arts). Paris: Harmattan, 2016, str. 79-86. [COBISS.SI-ID 40257581]

HABJAN, Jernej. Introduction: novel beyond nation. Canadian review of comparative literature, ISSN 0319-051X, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 347-352. https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/canadian_review_of_comparative_literature/v042/42.4.habjan01.html, doi: 10.1353/crc.2015.0034. [COBISS.SI-ID 39243565]

JUVAN, Marko, DOKLER, Joahim. Towards a GIS analysis of literary cultures : the making of the Slovenian ethnoscape through literature. International journal of humanities and arts computing, ISSN 1753-8548. [Print ed.], 2015, no. 2, vol. 9, str. 196-218, zvd, doi: 10.3366/ijhac.2015.0149. [COBISS.SI-ID 38968877]

JUVAN, Marko. “Uswiatawanie” Prešerna. V: GAWLAK, Monika (ur.), ŚWIEŚCIAK, Alina (ur.). Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej, (Studia o przekładzie, nr. 42). Katowice: Śląsk; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych, 2016, str. 321-333. [COBISS.SI-ID 40752173]

JUVAN, Marko. Worlding Slovenian literature and the national poet : predavanje na Universidad de Granada, Faculdad de Filosofía y Letras, Granada, 11. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 39799853]

JUVAN, Marko. Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja : Prešernov primer : predavanje na mednarodni konferenci “Perevod kak faktor mežnacional’noj istorii kul’tur”, Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, 20. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 39800365]

JUVAN, Marko, JAVORŠEK, Jan Jona (urednik, tehnični urednik), OGRIN, Matija (urednik). Imaginarij Krsta v slovenski literaturi : medbesedilnost recepcije : druga, popravljena in dopolnjena izdaja, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. ISBN 978-961-254-933-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:imaginarij/VIEW/. [COBISS.SI-ID 286162688]

PERENIČ, Urška. Writers on the streets of Ljubljana: the onomastics of street names. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, no. 2, str. 111-129. [COBISS.SI-ID 58979170]

SAMIDE, Irena. Luiza Pesjak, eine Mittlerin zwischen zwei Welten. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), SAMIDE, Irena (ur.), ŽIGON, Tanja (ur.). “Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt” : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinovič Zalaznik, (Zbirka Slovenske germanistične študije, 14). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 117-131. [COBISS.SI-ID 64273250]

ŠKULJ, Jola. Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 3-13. [COBISS.SI-ID 38162989]

VIDMAR, Luka. Slovenstvo in državnost : pogled v preteklost. V: BOGATAJ, Jan Dominik, et al. Slovenija 2041 : prispevki o viziji razvoja slovenske države. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016, str. 207-218. [COBISS.SI-ID 40400941]

VIDMAR, Luka. A Slavic republic of letters: the correspondence between Jernej Kopitar and baron Žiga Zois, (Thought, society, culture, vol. 2). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2016. 248 str., ilustr. ISBN 978-3-631-66887-0, doi: 10.3726/978-3-653-06308-0. [COBISS.SI-ID 39576621]

VIDMAR, Luka. Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 423-459, ilustr. [COBISS.SI-ID 37961517]

VIDMAR, Luka. Gaudí in Plečnik : arhitekta na poti beatifikacije. SLO, ISSN 2350-4641, maj 2017, št. 14, str. 68-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 41723181]

VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma = TheŽiga Zois library as an accelerator for the development of Slovene cultural nationalism. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], okt. 2015, 59, [št.] 3, str. 33-46. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/537/511. [COBISS.SI-ID 39250477]

VIDMAR, Luka. Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 25-37. [COBISS.SI-ID 38107181]

H. Druga predavanja, intervjuji in dogodki (2014–2017)

BASKAR, Bojan. Carving a new face to Njegoš : commemorating the bicentenary of the Montenegrin national poet [vabljeno predavanje v okviru seminarja Littérature et politiques de la mémoire dans les Balkans post-yougoslaves: approches anthropologiques d’auteurs et dʼœuvres, entre histoire et mémoires na Université Toulouse Le Mirail, Maison de la Recherche, D155, 18. mar. 2014]. Toulouse: Université de Toulouse II, 2014. [COBISS.SI-ID56357986]

DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec). Nacionalni pesnik dobi status kulturnega svetnika : kanonizacija Prešerna : [intervju z literarnim zgodovinarjem Marijanom Dovićem]. Nedelo, ISSN 1318-7023, 5. feb. 2017, leto 23, št. 6, str. 16-17 [COBISS.SI-ID 41443885]

DOVIĆ, MarijanNacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. MáchePredavanje na mednarodnem posvetovanju “Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi”, Praga, 6.-7.11.2014. [COBISS.SI-ID 37747757]

DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec). Nacionalna gibanja, kulturni svetniki in kanonizacija, (Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/05/ars-humana-105/. [COBISS.SI-ID 41685293]

DOVIĆ, Marijan. Prešernov kult in namišljeni sindromi (radijski esej v oddaji Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/06/ars-humana-110/. [COBISS.SI-ID 41685037]

HABJAN, Jernej. Transnational literature, the triumph of the national novel : vabljeno predavanje na “Universitat Oberta de Catalunya, Estudios de Artes y Humanidades”, Barcelona, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 41540653]

HABJAN, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist: predavanje na znanstvenem simpoziju “O folklornih junakih” v organizaciji ZRC SAZU, Inštituta za slovensko narodopisje in Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, 24. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 41232173]

HABJAN, Jernej. Cultural translation, or, the political logic of prismatic translation : predavanje na znanstveni konferenci “Prismatic translation”, v organizaciji AILC/ICLA Committee on Literary Theory, Univerza na Dunaju, Dunaj, 25. 7. 2016. [COBISS.SI-ID 40589613]

HABJAN, Jernej. Novel fiction, newspaper reality: predavanje na znanstveni konferenci “The realities of fiction – fictions of reality, v organizaciji AILC/ICLA Committee on Literary Theory, Univerza v Pécsu, Pécs, 21. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 38651949]

VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma : predavanje na Znanstvenem simpoziju “Osebne knjižnice”, UKM, Glazerjeva dvorana, Maribor, 9. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 37893165]

VIDMAR, Luka. Žiga Zois in glasba: 32. predavanje – 27. 5. 2015. Bilten, ISSN 1855-8445, 2015, št. 7, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 39225901]