Zemljevid

Vprašalnike lahko odprete tudi v spodnjem seznamu (literarne kulture si sledijo po abecednem redu):

 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Bulgarian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Czech
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Dutch
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Estonian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Finnish
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Flemish
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Frisian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Galician
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Georgian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: German
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Hungarian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Icelandic
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Jewish
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Latvian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Lithuanian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Luxembourg
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Macedonian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Montenegrin
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Polish
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Provençal
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Russian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Scottish
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Serbian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Slovak
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Slovenian
 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Ukrainian

Priporočeno citiranje vprašalnikov (primer):

Kambourov, Dimitar, 2017. »National Poets and Cultural Saints of Europe: Bulgarian«. Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope / National Poets and Cultural Saints of Europe. Ur. Marijan Dović. https://cultural-saints.zrc-sazu.si/. Dostop: 21. september 2017.

 

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope
https://cultural-saints.zrc-sazu.si
ISSN 2591-0531
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana
Urednik: Marijan Dović
Spletno oblikovanje: Uroš Parazajda