Publications

A. Kulturni svetniki in kanonizacija. [Cultural Saints and Canonization]. Edited by Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Marijan Dović: O kulturnih svetnikih in kanonizaciji: uvod

I

 1. Marijan Dović: Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model
 2. Jernej Habjan: Od kulture svetnikov do svetnikov kulture: svetnik in literat med življenjem in delom
 3. Jola Škulj: Vloga nacionalnega, kozmopolitizem in kanonizacija
 4. Miran Špelič: Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes
 5. David Movrin: Evropska hagiografija med Bogom in narodom

II

 1. Marko Marinčič: Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: Enij, Vergilij, Petrarka, Prešeren
 2. Martina Ožbot: »La questione della lingua« in kanonizacija nekaterih italijanskih klasikov
 3. Irena Samide: Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova kanonizacija na Slovenskem
 4. Miha Javornik: Od ideologizacije do ideologizacije na primeru Aleksandra S. Puškina

III

 1. Marina Protrka Štimec: Očetje književnosti in otroci časa: spominske slovesnosti v produkciji začetkov hrvaške nacionalne književnosti
 2. Marija Šarović: Kulturne ikone 19. stoletja v Srbiji
 3. Bojan Baskar: Njegoš med dvema svetništvoma: slavljenje nacionalnega pesnika in vladarja ob dvestoti obletnici njegovega rojstva

IV

 1. Božidar Jezernik: Slovenska narodna prebuja in »velmožje«
 2. Marko Juvan: Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer
 3. Alenka Koron: Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o Prešernu
 4. Andraž Jež: Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik?
 5. Mira Miladinović Zalaznik: Razvoj grofa Antona Aleksandra Auersperga in naša podoba o njem
 6. Monika Deželak Trojar: Kanonizacija Antona Martina Slomška v verskem in kulturnem kontekstu
 7. Luka Vidmar: Gaudí in Plečnik: od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije
 8. Urška Perenič: Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje: literarne ulice v ožjem središču Ljubljane

* Published with the permission of Založba ZRC. The entire book in pdf also available.

B. »National Poets and Romantic (Be)Longing«. Edited by Marijan Dović. Special thematic section of Arcadia 52.1 (2017).

 1. Marijan Dović: National Poets and Romantic (Be)Longing: An Introduction
 2. Marko Juvan: The Aesthetics and Politics of Belonging: National Poets between “Vernacularism” and “Cosmopolitanism”
 3. Sándor Hites: Rock the Cradle: Making Petőfi a National Poet
 4. Dimitar Kambourov: Hristo Botev: Ekstasis of Non-Belonging and Route to Modernity

* The articles by Dović and Juvan are published with the permission of De Gruyter.

C. Marijan Dović, Jón Karl Helgason: National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe. Leiden, Boston: Brill, 2017.

PART I: TOWARDS A THEORY OF CULTURAL SAINTHOOD

 1. Remembering the Dead: Contexts of Cultural Sainthood
 2. Commemorative Cults of Poets and Writers: A Historical Perspective
 3. The Canonization of Cultural Saints: A Dynamic Model

PART II: NATIONAL POETS FROM THE EUROPEAN PERIPHERY: TWO CASE STUDIES

 1. “Glory to Prešeren!” Canonizing a Paradigmatic Cultural Saint
 2. “I Sensed Your Desire for Your Home”: Postulators of the Memory of Jónas Hallgrímsson
 3. Epilogue
 • Bibliography
 • Index of Names

* Preface, Introduction and Chapter Three are published with the permission of Brill.

D. Marijan Dović: Prešeren po Prešernu: Kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika [Prešeren after Prešeren: The Canonization of a National Poet and Cultural Saint]. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

Predgovor

I. NACIONALNI PESNIKI IN KULTURNI SVETNIKI V EVROPSKIH LITERARNIH KULTURAH

 1. Nacionalni pesniki, kulturni svetniki, kanonizacija
 2. Komemorativni kulti literatov: pogled nazaj
 3. Stoletje nacionalnih pesnikov
 4. Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model

II. KANONIZACIJA FRANCETA PREŠERNA V SLOVENSKI LITERARNI KULTURI

 1. Vita: Prešeren kot kandidat za kanonizacijo
 2. Cultus: produkcija in reprodukcija Prešernove kanoničnosti
 3. Slovenci in Islandci: Prešeren in Jónas Hallgrímsson
 4. Slovenci in bratski Čehi: Prešeren in Karel Hynek Mácha
 5. Effectus: Prešeren, »prešernovska struktura« in »slovenski kulturni sindrom«
 • Literatura
 • Imensko kazalo
 • Summary 

* Preface, final chapter and Summary are published with the permission of LUD Literatura.

E. Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood.

Uredila Marijan Dović in Jón Karl Helgason. Leiden, Boston: Brill [in preparation for the series »National Cultivation of Culture«].

F. Entries by the project team members for ERNiE  (Encyclopedia  of Romantic Nationalism in Europe).

DOVIĆ, Marijan. Commemorations, festivals: Slovene. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-160891. [COBISS.SI-ID 39457069]

DOVIĆ, Marijan. Jurčič, Josip. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-158697. [COBISS.SI-ID 39456301]

DOVIĆ, Marijan. Publishing ventures / periodicals: Slovenia. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-159497. [COBISS.SI-ID 39456813]

DOVIĆ, Marijan. Trdina, Janez. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-159130. [COBISS.SI-ID 39456557]

JUVAN, Marko. Prešeren, France. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/131-158972. [COBISS.SI-ID 39461421]

KORON, Alenka. Libraries, archives: Slovenia. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-159816. [COBISS.SI-ID 39792173]

VIDMAR, Luka. Jakopič, Rihard. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158674. [COBISS.SI-ID 40333357]

VIDMAR, Luka. Kopitar, Jernej. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158735. [COBISS.SI-ID 40333613]

VIDMAR, Luka. Linhart, Anton. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158787. [COBISS.SI-ID 40333869]

VIDMAR, Luka. Plečnik, Jože. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga – Instituut, Universiteit, 2010-<2016>. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158962. [COBISS.SI-ID 40334125]

G. Other project-related publications of team members (2014–2017)

BASKAR, Bojan. Njegoš na Jadranu: kaj imata črnogorski nacionalni pesnik in njegovo “gorsko zatočišče” opraviti z Mediteranom?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2016, 56, št. 1/2, str. 14-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 61051490]

DOVIĆ, Marijan. “Český Prešeren”: slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 1, str. 163-173. [COBISS.SI-ID 37795373]

DOVIĆ, Marijan. “Every monument erected by a nation to its greats is erected to the nation itself”: Vodnik, Prešeren and the nationalization of the Carniolan capital’s topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 27-41, doi: 10.1007/s11059-013-0218-5. [COBISS.SI-ID 37748525]

DOVIĆ, Marijan. Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. Máche. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 253-262. [COBISS.SI-ID 38185517]

DOVIĆ, Marijan. Prešeren 1905: ritual afterlives and Slovenian nationalism. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.), RIGNEY, Ann (ur.). Commemorating writers in nineteenth-century Europe : nation-building and centenary fever. New York (N. Y.); Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, str. 224-249, ilustr. [COBISS.SI-ID 37869869]

DOVIĆ, Marijan. Venerating poets and writers in Europe, From hero cults to nineteenth-century nationalist commemoration. Studies on National Movements, ISSN 2295-1466, 2015, vol. 3, str. 1-32. http://snm.nise.eu/index.php/studies/article/view/0307a/pdf. [COBISS.SI-ID 40751405]

HABJAN, Jernej. Novel fiction, newspaper reality. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2016, vol. 43, no. 2, str. 461-471, doi: 10.1007/s11059-016-0356-7. [COBISS.SI-ID 40589101]

HABJAN, Jernej. Slovenian sociology of literature and Slovenian national poet : France Prešeren between the partisans, dissidents and theorists. Slavica Tergestina, ISSN 1592-0291, 2016, 17, str. 126-146. [COBISS.SI-ID 40717357]

HABJAN, Jernej. Regény és fikció, újság és valóság. Literatura, ISSN 0133-2368, 2015, 4, str. 331-338. [COBISS.SI-ID 39265069]

HABJAN, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017], str. 26. [COBISS.SI-ID 41231917]

HABJAN, Jernej. La littérature comme dialogue et/ou politique : Shakespeare et le choix forcé entre humanisme et multiculturalisme. V: GAUDEZ, Florent (ur.). Les frictions créatives art-politique. T. 3, L’art, le politique et la création, (Collection Logiques sociales, Série Sociologie des arts). Paris: Harmattan, 2016, str. 79-86. [COBISS.SI-ID 40257581]

HABJAN, Jernej. Introduction: novel beyond nation. Canadian review of comparative literature, ISSN 0319-051X, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 347-352. https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/canadian_review_of_comparative_literature/v042/42.4.habjan01.html, doi: 10.1353/crc.2015.0034. [COBISS.SI-ID 39243565]

JUVAN, Marko, DOKLER, Joahim. Towards a GIS analysis of literary cultures : the making of the Slovenian ethnoscape through literature. International journal of humanities and arts computing, ISSN 1753-8548. [Print ed.], 2015, no. 2, vol. 9, str. 196-218, zvd, doi: 10.3366/ijhac.2015.0149. [COBISS.SI-ID 38968877]

JUVAN, Marko. “Uswiatawanie” Prešerna. V: GAWLAK, Monika (ur.), ŚWIEŚCIAK, Alina (ur.). Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej, (Studia o przekładzie, nr. 42). Katowice: Śląsk; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych, 2016, str. 321-333. [COBISS.SI-ID 40752173]

JUVAN, Marko. Worlding Slovenian literature and the national poet : predavanje na Universidad de Granada, Faculdad de Filosofía y Letras, Granada, 11. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 39799853]

JUVAN, Marko. Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja : Prešernov primer : predavanje na mednarodni konferenci “Perevod kak faktor mežnacional’noj istorii kul’tur”, Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, 20. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 39800365]

JUVAN, Marko, JAVORŠEK, Jan Jona (urednik, tehnični urednik), OGRIN, Matija (urednik). Imaginarij Krsta v slovenski literaturi : medbesedilnost recepcije : druga, popravljena in dopolnjena izdaja, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. ISBN 978-961-254-933-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:imaginarij/VIEW/. [COBISS.SI-ID 286162688]

PERENIČ, Urška. Writers on the streets of Ljubljana: the onomastics of street names. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, no. 2, str. 111-129. [COBISS.SI-ID 58979170]

SAMIDE, Irena. Luiza Pesjak, eine Mittlerin zwischen zwei Welten. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), SAMIDE, Irena (ur.), ŽIGON, Tanja (ur.). “Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt” : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinovič Zalaznik, (Zbirka Slovenske germanistične študije, 14). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 117-131. [COBISS.SI-ID 64273250]

ŠKULJ, Jola. Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 3-13. [COBISS.SI-ID 38162989]

VIDMAR, Luka. Slovenstvo in državnost : pogled v preteklost. V: BOGATAJ, Jan Dominik, et al. Slovenija 2041 : prispevki o viziji razvoja slovenske države. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016, str. 207-218. [COBISS.SI-ID 40400941]

VIDMAR, Luka. A Slavic republic of letters: the correspondence between Jernej Kopitar and baron Žiga Zois, (Thought, society, culture, vol. 2). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2016. 248 str., ilustr. ISBN 978-3-631-66887-0, doi: 10.3726/978-3-653-06308-0. [COBISS.SI-ID 39576621]

VIDMAR, Luka. Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 423-459, ilustr. [COBISS.SI-ID 37961517]

VIDMAR, Luka. Gaudí in Plečnik : arhitekta na poti beatifikacije. SLO, ISSN 2350-4641, maj 2017, št. 14, str. 68-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 41723181]

VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma = TheŽiga Zois library as an accelerator for the development of Slovene cultural nationalism. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], okt. 2015, 59, [št.] 3, str. 33-46. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/537/511. [COBISS.SI-ID 39250477]

VIDMAR, Luka. Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 25-37. [COBISS.SI-ID 38107181]

H. Other lectures, interviews, and events (2014–2017)

BASKAR, Bojan. Carving a new face to Njegoš : commemorating the bicentenary of the Montenegrin national poet [vabljeno predavanje v okviru seminarja Littérature et politiques de la mémoire dans les Balkans post-yougoslaves: approches anthropologiques d’auteurs et dʼœuvres, entre histoire et mémoires na Université Toulouse Le Mirail, Maison de la Recherche, D155, 18. mar. 2014]. Toulouse: Université de Toulouse II, 2014. [COBISS.SI-ID56357986]

DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec). Nacionalni pesnik dobi status kulturnega svetnika : kanonizacija Prešerna : [intervju z literarnim zgodovinarjem Marijanom Dovićem]. Nedelo, ISSN 1318-7023, 5. feb. 2017, leto 23, št. 6, str. 16-17 [COBISS.SI-ID 41443885]

DOVIĆ, MarijanNacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. MáchePredavanje na mednarodnem posvetovanju “Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi”, Praga, 6.-7.11.2014. [COBISS.SI-ID 37747757]

DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec). Nacionalna gibanja, kulturni svetniki in kanonizacija, (Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/05/ars-humana-105/. [COBISS.SI-ID 41685293]

DOVIĆ, Marijan. Prešernov kult in namišljeni sindromi (radijski esej v oddaji Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/06/ars-humana-110/. [COBISS.SI-ID 41685037]

HABJAN, Jernej. Transnational literature, the triumph of the national novel : vabljeno predavanje na “Universitat Oberta de Catalunya, Estudios de Artes y Humanidades”, Barcelona, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 41540653]

HABJAN, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist: predavanje na znanstvenem simpoziju “O folklornih junakih” v organizaciji ZRC SAZU, Inštituta za slovensko narodopisje in Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, 24. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 41232173]

HABJAN, Jernej. Cultural translation, or, the political logic of prismatic translation : predavanje na znanstveni konferenci “Prismatic translation”, v organizaciji AILC/ICLA Committee on Literary Theory, Univerza na Dunaju, Dunaj, 25. 7. 2016. [COBISS.SI-ID 40589613]

HABJAN, Jernej. Novel fiction, newspaper reality: predavanje na znanstveni konferenci “The realities of fiction – fictions of reality, v organizaciji AILC/ICLA Committee on Literary Theory, Univerza v Pécsu, Pécs, 21. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 38651949]

VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma : predavanje na Znanstvenem simpoziju “Osebne knjižnice”, UKM, Glazerjeva dvorana, Maribor, 9. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 37893165]

VIDMAR, Luka. Žiga Zois in glasba: 32. predavanje – 27. 5. 2015. Bilten, ISSN 1855-8445, 2015, št. 7, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 39225901]